Reivindicouse tamén un estado laico e unha educación en igualdade. 8 Marzo Lorenz Via Matteotti, 42A/3 30035 Mirano (VE) e-mail: veis02800q@istruzione.it pec: veis02800q@pec.istruzione.it tel. If casualty figures are 20 or more, they will be shown in. A figure with a plus (+) sign indicates that at least that many people have died (e.g. [31] No texto explicaban que, conscientes da "relevancia social" do traballo que desempeñan, mostraban a súa preocupación por "a visión parcial da realidade que tantas veces ofrecen os medios e na que falta a presenza e achegas das mulleres". A folga feminista do 8 de marzo de 2018 [1] foi unha mobilización que tivo lugar o 8 de marzo de 2018, no Día Internacional da Muller.Foi convocada por organizacións feministas e aliadas da loita polos dereitos das mulleres en todo o mundo. Note that terrorism related to drug wars and cartel violence is not included in these lists. ", "5.200 mujeres periodistas respaldan la huelga del 8 de marzo", "Más de 5.300 mujeres periodistas firman un manifiesto por la huelga del 8M", "4.000 mujeres periodistas firman contra el machismo y apoyan la huelga del 8M", "Las periodistas se concentran en Callao", "Máis de 6.400 mulleres xornalistas asinan un manifesto de apoio á folga", "Argentina: una huelga atravesada por el aborto", "Manifiesto 8M, hacialahuelgafeminista.org España", "Diez medidas que se pueden poner en marcha ya para responder a las demandas del feminismo", "Cierre del multitudinario acto del 8M frente al Congreso: "No nos callamos más, https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Folga_feminista_do_8_de_marzo_de_2018&oldid=5555194, Actividades, campañas, celebracións e conmemoracións feministas, licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0. Estas mobilizacións foron consideradas por un certo número de activistas como antecedentes para unha segunda convocatoria global ao paro internacional de mulleres. By late-February, protests against the Venezuelan presidential elections occurred after several opposition leaders were banned from participating. Nun aniversario desa folga, o 24 de outubro de 2016, as traballadoras islandesas deixaron os seus postos de traballo dúas horas e vinte e dous minutos antes do previsto como forma de facer visible a fenda salarial entre homes e mulleres. I.I.S. Estas asembleas non responderon a unha organización centralizada e foron convocadas a nivel local, xeralmente en espazos públicos como prazas, con convocatorias que foron desde algunhas decenas a máis de mil participantes, como a que tivo lugar en Buenos Aires o 8 de febreiro de 2018. [25] Parte da patronal acusounos de secundar unha folga política, pero non os levaron ante a Xustiza. O 19 de outubro de 2016, en Arxentina, integrantes do movemento Ni Una Menos e doutras organizacións feministas convocaron a un paro dunha hora e diversas mobilizacións, logo dunha semana na que houbo sete feminicidios. Unha das principais reivindicacións foi "por unha sociedade libre de violencia machista", cuxa manifestación máis visible é a agresión e asasinato de mulleres polo só feito de ser mulleres. Reivindicouse o traballo reprodutivo (traballo doméstico e traballo de coidados)[34] fundamental para soster a vida dos seres humanos e que, indicaban, é desempeñado maioritariamente por mulleres e non recoñecido. [16][17], Posteriormente, en outubro de 2017, na 3ª Conferencia Mundial de Mulleres da CSI/Asemblea de Organización de Mulleres, que reúne a 200 mulleres sindicalistas do mundo, celebrada en Costa Rica, representantes sindicais de América Latina, especialmente de Arxentina e Brasil pediron aos sindicatos participar na convocatoria do segundo Paro Internacional de Mulleres do 8 de marzo de 2017.[18]. O chamamento incluíu a mulleres asalariadas e non asalariadas, de todas as orientacións e identidades sexuais. [12] A convocatoria foi especialmente activa internacionalmente nos anos 2000 e 2001.[13]. Tamén animaba a colectivos de mulleres xornalistas doutros países a realizar o seu propio manifesto. El resumen del día, las comillas de un jueves en la historia, lo puso la Comisión 8 de Marzo: "Hemos puesto al machismo y la desigualdad en todas las casas, ... 08/03/2018 22:58 horas. A figure with a plus (+) sign may also indicate that over that number of people are victims. [9], Os sindicatos apoiaron o paro nalgúns países, aínda que a modalidade deste apoio foi un tema de debate. 08 March 2018. Así se reivindicaban, como parte dos dereitos humanos, os dereitos reprodutivos (acceso á planificación familiar e os métodos anticonceptivos e dereito ao aborto), liberdade sexual (diversidade sexual, LGBT) etc. Foi convocada por organizacións feministas e aliadas da loita polos dereitos das mulleres en todo o mundo. Perpetrator casualties are listed separately (e.g. [22] En España, CNT, CXT, Cobas e outros sindicatos non maioritarios convocaron folga xeral de 24 horas, polo que deron cobertura legal para podela realizar en todos os centros de traballo durante todo o día. Europe's financial markets will be more integrated, safer and easier to access thanks to steps mapped out by the Commission in its FinTech action plan. Europe's financial markets will be more integrated, safer and easier to access thanks to steps mapped out by the Commission in its FinTech action plan. Tamén se reivindicaron os dereitos laborais das mulleres, afectados pola precarización, a fenda salarial e o acoso sexual no lugar de traballo. [32], Por esta razón, as profesionais que impulsaron o manifesto reivindicaron aos medios de comunicación e empresas xornalísticas que tomasen medidas en campos como a fenda salarial, fronte á que esixían "transparencia salarial e unha revisión de categorías, complementos e criterios profesionais". Islamic State: Libyan Civil War: 8-10 Shooting, stabbings, hostage taking 6 (+2) 4 Depok, Indonesia O 3 de outubro de 2016 realizouse unha protesta masiva en Polonia, bautizada como "luns negro", contra un proxecto de lei que criminalizaba o aborto, incluíndo o aborto espontáneo e a interrupción do embarazo como consecuencia dunha violación. jueves, 8 de marzo de 2018. evaus for march and april. [4][5][6][7][8], A mobilización foi motivada pola loita contra a violencia contra as mulleres, a desigualdade de xénero e as distintas formas de opresión contra as mulleres. Casualties figures in this list are the total casualties of the incident including immediate casualties and later casualties (such as people who succumbed to their wounds long after the attacks occurred). 2018 attack on the High National Elections Commission in Tripoli, Libya: Suicide bombers attacked the head offices of Libya's electoral commission in Tripoli, killing at least 16 people, injuring 20 and setting fire to the building. [33] Reclamouse o fin da violencia machista (agresións, humillacións, marxinacións ou exclusións, violacións, asasinatos de mulleres) e a adopción de medidas legais, políticas e educativas para protexer ás mulleres. This will benefit consumers, investors, banks and new market players. 041430955 - fax 041434281 C.F. [20], En decenas de cidades realizáronse asembleas preparatorias co fin de organizar marchas e outras accións. A última edición desta páxina foi o 7 de agosto de 2020 ás 20:58. [15] De igual xeito, o 25 de novembro de 2017 sucedéronse importantes manifestacións polo Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller en varios países. If multiple attacks occur in the same place on the same day, they will be merged into a single incident. / soap opera march, 21, september 2014: the decline of "once upon a time" / courses online april, 4, june 2014: cell phone jammers / the key to choosing the right career april, 11, september 2013: Casualties listed are the victims. A concentración contou coa participación de varios centenares de mulleres xornalistas dos principais medios españois. Redirecting to /noticia/3568873/0/huelga-feminista-8-marzo-2019-objetivos/. Author. Casualty totals may be underestimated or unavailable due to a lack of information. [14], O 8 de marzo de 2017 tivo lugar o Primeiro Paro Internacional de Mulleres, con presenza en máis de 50 países e 200 cidades ao redor do mundo. [21] Mentres que algúns sectores do sindicalismo alegaban que unha folga non podía legalmente distinguir entre sexos, o movemento feminista sostivo que soamente as mulleres debían parar. Neste marco de manifestacións masivas en distintos países, as activistas polacas comezaron a conectarse e a coordinar accións con movementos semellantes doutros países, sumándose inicialmente Israel, Italia, Corea do Sur, Rusia, Irlanda, Brasil e México para conformar un grupo impulsor do Primeiro Paro Internacional de Mulleres. [31], Igualdade política e civil, igualdade ante a lei, igualdade salarial, dereito ao traballo, dereito á educación, igualdade de oportunidades e igualdade de resultados da muller respecto ao home constitúe o núcleo xeral das reivindicacións mundiais que tiveron unha expresión propia en cada país dependendo da súa situación sociopolítica. The plan will help the financial industry make use of the rapid advances in technology such as blockchain and other IT applications and strengthen cyber resilience. [2][3] Produciuse a adhesión de máis de 170 países e houbo unha gran cantidade de actividades locais relacionadas. FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial sector, This site is managed by the Directorate-General for Communication, Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, Aid, Development cooperation, Fundamental rights, Follow the European Commission on social media. [27] O movemento denunciaba de maneira específica a fenda salarial que sofren as mulleres no sector, o teito de cristal, a precariedade e os niveis de temporalidade superiores que sofren as mulleres xornalistas en relación aos seus compañeiros, o acoso sexual e laboral e reclamaba a corresponsabilidade nos coidados. Hacia el nuevo Paro Internacional de Mujeres", "El ejemplo más reciente: la huelga de las mujeres islandesas", "Mujeres y niñas hacen 2/3 del trabajo mundial por 5% de los ingresos", "Women Across the Globe Are Planning to Strike on March 8. Tamén se convocou noutras cidades españolas: Barcelona, Bilbao, Granada, Cádiz, Valencia, Sevilla ou León. 90164450273 Codice Unico Fatture UFZSU2 IBAN: IT 85 M 03069 36193 100000046270 Meccanismo di Feedback AGID Así mesmo, denunciáronse a pobreza, a violencia racial, a persecución de inmigrantes e os recortes de programas sociais e de saúde. [11], O 8 de marzo de 2000 a Campaña Internacional por un Salario para o Traballo no Fogar convocou a primeira Folga Mundial das Mulleres reivindicando outorgar ás mulleres xustiza pola súa contribución non recoñecida na forza de traballo. De igual modo houbo unha masiva resposta á convocatoria da Marcha das Mulleres 2018 nos Estados Unidos. Here’s Why. Desde esta perspectiva, os homes debían acompañar, asumindo as tarefas laborais e de coidados que quedasen sen atención e participar con outro tipo de accións que contribuísen a visibilizar o protagonismo das mulleres. New financial technologies can facilitate access to financial services and improve the efficiency of the financial system. ", "Fotogalería del 8M en el mundo; el día en que las mujeres hicieron temblar la tierra", "#8MPy: Mujeres marcharon por un sistema justo y humano para todos", "Miles, de cara al 8 de marzo. [35][36][37], Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller, "Por qué mujeres del todo el mundo planean hacer huelga el 8 de Marzo", "Hacia la huelga feminista del 8-M: el día en el que las mujeres intentarán parar el mundo", "Las mujeres preparan el Paro Internacional del 8 de marzo - TN.com.ar", "Una huelga feminista sin fronteras, de Argentina a Kurdistán", "Distintos países, un mismo grito contra la desigualdad", "Paro Internacional de Mujeres: multitudinaria asamblea para organizar el 8M - TN.com.ar", "Parar para mover todo. Baixo lemas como #NósParamos, #WeStrike, «Se as nosas vidas non valen, produzan sen nós»; «Iso que chaman amor é traballo non pagado», os movementos feministas convocaron un paro laboral, estudantil, de coidados e de consumo. 10+ indicates that at least 10 people have died)—the actual toll could be considerably higher.